X

پس از بخیه های پوستی

دوشنبه، 10 آذر 1399 | Article Rating
پس از بخیه های پوستی

روش پانسمان

بعد از بخیه می‌توان از پماد آلفا استفاده نمود. تا زمانى که شکاف‌هاى بخیه ترمیم نشده‌اند، روى آن را فقط با لایه نازکی از پماد آلفا پانسمان کنید. می‌توانید بعد از پانسمان روی آن را باز بگذارید (پانسمان باز) و یا برای جلوگیری از تماس پماد با لباس، روی موضع را با یک قطعه تنظیف یا گاز بپوشانید (پانسمان بسته). معمولا پس از یک تا دو هفته شکاف‌ها جوش می‌خورند. بعد از این مرحله استفاده از پماد آلفا را تا یک ماه ادامه دهید و به توصیه‌هاى این بخش توجه کنید.

تعویض پانسمان

بعد از 24 ساعت موضع را با آب گرم بشویید. وجود ترشحات امری طبیعی است و در روزهاى بعد کمتر می‌شود. این ترشحات در زخم‌هایى که در آن لبه‌ها کاملا جوش نخورده‌اند بیشتر است. هنگام شستشو، زخم را دستکاری نکنید. موضع را با گاز یا تنظیف تمیز خشک کرده و پانسمان با آلفا را تکرار کنید. برای شستشو از بتادین و سایر ضدعفونى کننده‌ها استفاده نکنید چون سرعت ترمیم را کم می‌کنند و احتمال ایجاد دو رنگى در پوست و رشد اِسکار یا گوشت اضافه را افزایش می‌دهند.

دفعات مصرف

  • براى پانسمانِ باز روزانه 3 بار و براى پانسمانِ بسته روزانه یکبار.

مدت مصرف

یک ماه.

توصیه‌ها

  • بعد از دوره‌ی مصرف آلفا، از کرم رژودرم استفاده کنید تا موضع را هر چه بیشتر هموار کند. اگر بدن شما به هر دلیل بیش از حد معمول اِسکار ایجاد می‌کند، با رژودرم در مرحله‌ی اول، رشد اِسکار را کنترل کنید و در مرحله‌ی بعد اِسکار را هموار کنید.
  • از تماس لباس‌های غیرنخی با موضع جلوگیری کنید.
  • حداقل تا 2 ماه موضع را از تابش آفتاب محافظت کنید.
  • در مواردى که پیوند پوست یا گرافت انجام شده است تا زمان جوش خوردن پیوند و بازکردن پانسمان اولیه، از آلفا استفاده نکنید. پس از جوش خوردن آن فقط حاشیه‌هاى گرافت را طبق روش بیان شده برای بخیه، با آلفا پانسمان کنید.
ثبت امتیاز
نظر جدید