ورود به سامانه
Skip Navigation Linksپوست و آسیب ها

آکنه: آکنه چیست

 

آکنه چیست؟

 

آکنه یا جوش، یکی از مشکلات شایع پوستی است که بر اثر انسداد منافذ غدد چربیساز پوست (غدد سباسه)، افزایش ترشح چربی پوست (سبوم) و تأثیر باکتریهایی به نام پروپیونی باکتریوم آکنه بوجود میآید. آکنه شامل طیفی از ضایعات پوستی است که بعضی از این ضایعات التهابی و بعضی دیگر غیر التهابی میباشند. ضایعات غیر التهابی شیوع بیشتری دارند و شامل کومِدون های بسته (سرسفید) و کومِدون های باز (سرسیاه) هستند که در زیر توضیح داده میشوند. ضایعات التهابی نوع شدیدتر آکنه هستند و شامل پاپول ها و پوستول ها میشوند.
 
مراحل تشکیل آکنه
1) کومدون‌های سر سفید: تا هنگامی که تجمع سبوم در زیر سطح پوست باقی می‌ماند به آن‌ها کومدون‌های سر سفید گفته می‌شود که به صورت نقاط سفید بسیار کوچک در سطح پوست ظاهر می‌شوند گاهی این ضایعات به قدری کوچک هستند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.
 
2) کومدون‌های سرسیاه: هنگامی که کومدون‌های سفید به سطح پوست باز می‌شوند، سبوم که حاوی چربی و رنگدانه‌ی پوست (ملانین) است توسط اکسیژن هوا اکسیده می‌شود و کومدون‌ها، رنگی تیره و قهوه‌ای رنگ به خود می‌گیرند. جوش‌های سر سیاه می‌توانند برای مدت طولانی در سطح پوست باقی بمانند.
 
3) پاپول: در برخی از موارد جداره‌ی جوش پاره شده و محتویات آن زیر پوست آزاد می‌شوند. حرکت گلوبول‌های سفید خون به محل ضایعه باعث ملتهب شدن آن و تشکیل پاپول می‌شود.
 
4) پوسچول: پس از چندین روز هنگامی که گلوبول‌های سفید به سطح پوست راه می‌یابند برجستگی سفید رنگ بزرگی در سطح پوست ظاهر می‌شود که حاوی چرک (گلوبول‌های سفید) است. این ضایعه که ملتهب و دردناک است پوسچول نامیده می‌شود.
 
5) ندول‌ها و کیست: ندول‌ها حاصل عفونت منتشر زیر جلدی هستند که در صورت افزایش حجم عفونت و واکنش‌های التهابی تبدیل به کیست می شوند. کیست‌ها مستعد به جای گذاشتن اسکار هستند.