ورود به سامانه
Skip Navigation Linksرژودرم > محـصولات

کرم اسکار رژودرم - نمونه اثر 10

اسکار بالغ نشده ناشی از سوختگی

اسکار بالغ نشده ناشی از سوختگی
 
 

بعد از 14 ماه استفاده از رژودرم
نرم و هموار شدن اسکار و هماهنگ شدن رنگ آن با پوست اطراف