ورود به سامانه
Skip Navigation Linksرژودرم > محـصولات

زیبایی: لک های پوستی

 

از بین بردن لک‌های پوستی

 

رژودرم می‌تواند لک های سطحی پوست مانند لک های ناشی از افزایش سن و یا لک‌هایى که پس از ترمیم انواع زخم، جوش و یا لیزر به وجود مى آیند را کاهش دهد. حداقل زمان لازم براى ارزیابى تاثیر رژودرم، دو ماه است. قبل از شروع استفاده، عکس واضحى از پوست تهیه کنید و عکس هاى بعدى را با آن مقایسه کنید. روش عکاسی از ضایعات پوستی را در اینجا بخوانید.
 
روش استفاده
مقداری کرم را به آرامی روی موضع ماساژ دهید. این کار باید با سرعت کم و با فشار متوسط توسط انگشتان انجام شود. مقدار کرم را به اندازه‌اى بردارید که یک دقیقه بتوانید کرم را روى موضع ماساژ دهید. ماساژ با فشار زیاد ممکن است موجب درد و تحریک شود. در صورت حساسیت، به مدت یک هفته استفاده از کرم را متوقف کنید.
 
دفعات مصرف
رژودرم را دو بار در روز استفاده کنید (سعى کنید بین دو نوبت مصرف حداقل 5 ساعت فاصله باشد).
 
شستشو
برای جلوگیری از حساسیت های احتمالی به خصوص در پوست های حساس و مستعد اکنه، نیم ساعت پس از استفاده، موضع را با آب ولرم و صابون قالبی بشویید.
 
مدت مصرف
اگر دو ماه بعد از استفاده از رژودرم مشاهده کنید که لک کاهش یافته‌است (با مقایسه عکس های قبل و بعد)، مى‌توان استفاده از رژودرم را تا به حداقل رسیدن لک ادامه داد. در این صورت، تهیه و مقایسه عکسهاى قبل و بعد را ادامه دهید. اگر پس از دو ماه استفاده از رژودرم تأثیری مشاهده نشد، تغییر رنگ مربوط به عمق پوست است. براى لک هاى عمیق، انجام درم ابریشن توسط متخصص پوست و استفاده از پماد آلفا در مرحله بعد (به عنوان ترمیم کننده‌ی پوست) توصیه مى‌شود.