X

نمونه اثرات آلفا

سوختگی درجه 3 عمیق و له شدگی بافت

 

نمونه اثرات آلفا

سوختگی عمیق ناشی از اسید پاشی

 

نمونه اثرات آلفا

سوختگی ناشی از اسید پاشی

 

نمونه اثرات آلفا

اگزما روی پاها

 

نمونه اثرات آلفا

زخم ناشی از بریدگی

 

نمونه اثرات آلفا

سوختگی با آب جوش