X
تحقیق و توسعه

فرضیه ی نرم افزار مولکولی و سلولی رژولاین:


وقتی جسمی در مجاورت جسم دیگر قرار میگیرد در خاصیت های هر دو جسم تغییراتی حاصل میشود که با این فرضیه میتوان تئوری را پایه نهاد که بر اساس آن تاثیر مواد مختلف بر بدن جانداران را توجیه نمود. در اینجا ما از واژه ی "شعور" به جای خاصیت استفاده میکنیم چرا که "شعور" باعث ایجاد خاصیت میشود. عملکرد ارگان ها در بدن و هر یک از سلولهای تشکیل دهنده آن ها تابع شعور حاکم بر آنهاست که به مانند نرم افزاری است که عملکرد سخت افزار سلول و ارگان را مدیریت میکند.


نحوه ی تاثیر دارو ها بر اساس علم پزشکی:


وقتی جسمی در مجاورت جسم دیگر قرار میگیرد در خاصیت های هر دو جسم تغییراتی حاصل میشود که با این فرضیه میتوان تئوری را پایه نهاد که بر اساس آن تاثیر مواد مختلف بر بدن جانداران را توجیه نمود. در اینجا ما از واژه ی "شعور" به جای خاصیت استفاده میکنیم چرا که "شعور" باعث ایجاد خاصیت میشود. عملکرد ارگان ها در بدن و هر یک از سلولهای تشکیل دهنده آن ها تابع شعور حاکم بر آنهاست که به مانند نرم افزاری است که عملکرد سخت افزار سلول و ارگان را مدیریت میکند.

نحوه ی تاثیر ترکیبات گیاهی و شیمیایی و یا داروها بر اساس فرضیه رژولاین :


مولکولهای ترکیبات مختلف از جمله داروها وقتی در مجاورت سلولهای زنده اعم از سلولهای بدن انسان، حیوان ، گیاهان و یا میکروب ها قرار میگیرند شعور سلولها را تحت تاثیر شعور خود قرار میدهند و شعور جدیدی در همان مدت زمانیکه در مجاورت سلول هستند بر سلول حاکم میشود که میتواند در جهت بهبود عملکرد و یا تضعیف عملکرد سلول تاثیر گذارند و یا بدون تاثیر باشند. اگر شعور جدید بر روی سلولها باقی بماند باعث بهبودی دائم عملکرد آنها میشود ولی چنانچه با کم شدن مولکول ها در اطراف سلول، شعور جدید نیز به شعور قبل بازگردد، نقص عملکرد سلول ادامه میابد. گاهی با تداوم استفاده از دارو شعور جدید ماندگارتر شده و چنانچه کاملا ماندگار شود عملکرد سلول به مانند قبل از بیماری باز میگردد. اگر ترکیب، مضر باشد،پس شعور جدید معیوب بوده و باعث عملکرد بد سلول شده و ماندگاری چنین شعوری روی سلول موجب نقص دائمی عملکرد سلول میشود (مانند بروز اعتیاد بر اثر سوء مصرف مخدرات).


شعور


  • مفهوم شعور: شعور به منزله ی نرم افزار و یا مجموعه ی اطلاعات دقیقی است که مطابق آن فعالیت های سلولی انجام میپذیرد.
  • جنس شعور: بر اساس این فرضیه جنس شعور یا نرم افزار همواره از جنس امواج مغناطیسی است که از بدو بوجود آمدن سلول زنده و یا مواد، آنها را احاطه نموده است.
  • اصل فینگر پرینت: فینگر پرینت اصطلاحا به این معناست که همه ی موجودات زنده و یا اشیا از هم متمایز هستند. بر اساس این اصل شعور هیچ دو جسم و یا سلول با هم کاملا یکسان نیست که این شامل دو قلوهای همسان نیز میشود.
  • امتزاج دو یا چند شعور: با نزدیکی دو جسم یا سلول و یا یکی از این دو به دیگری، شعور آنها با هم تماس برقرار میکند که اگر موجب ایجاد شعور جدید و ماندگار در سلول شود موجب تغییر پایدار در عملکرد سلول میشود در این صورت امواج مربوطه در هم ممزوج شده و شعور جدیدی حاصل شده است.
  • تضارب دو یا چند شعور: هر گاه نزدیکی دو شعور موجب تغییرات ناپایدار در عملکرد سلول شده و وضعیت عملکرد سلول غیر قابل پیش بینی شود بگونه ای که از نظم خاصی پیروی نکند در این صورت امواج مربوطه سازگاری نداشته و با هم تضارب دارند.

چند تعریف بر اساس یافته های علم پزشکی و تفسیر آنها بر اساس فرضیه رژولاین:


  • بیماری : وقتی عملکرد یک ارگان در بدن از معیار تعریف شده برای آن فاصله میگیرد، این رخداد بعنوان بروز یک بیماری تعریف میشود.

در خصوص بسیاری از بیماریها علم پزشکی نتوانسته علت بروز بیماری را تشخیص دهد و بیماری را ایدیوپاتیک می نامند. مانند دیابت، برخی از بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای اتو ایمیون، که خود طیف وسیعی را شامل میشود.

بر اساس فرضیه رژولاین، در طول زندگی شعور سلولی و یا امواج مغناطیسی بدن فرد، تحت تاثیر امواج محیطی، مواد غذایی، دارویی و یا آب مصرفی قرار میگیرند که بسته به امتزاج و یا تضارب صورت گرفته در امواج، عملکرد سلولهای بدن تغییر میکند. اگر موج جدید در جهت "تضعیف" باشد، "بیماری" بروز مینماید. بر این اساس و بر اساس اصل فینگر پرینت، دوقلوهای همسان از نظر ابتلا به بیماریهای مزمن میتوانند در طول زندگی کاملا متفاوت باشند حتی اگر از تغذیه و شرایط محیطی مشابهی بهره مند بوده باشند و یا اینکه چرا شدت مضرات سیگار در برخی از افراد بسیار کمتر از اکثریت مصرف کنندگان سیگار در دنیا است.


دارو درمانی:


رویکرد علم پزشکی در مواجهه با بیماری ها بر یافتن موادی استوار بوده که دارای خاصیتی باشند که وقتی در معرض سلولهای آن ارگان قرار میگیرند، عملکرد صحیح آن ارگان را به آن بازگردانند. علم پزشکی این مواد را "دارو" نامگذاری نموده است ولی تاثیر داروها در همه ی افراد با بیماری یکسان، به یک اندازه نیست. به همین دلیل در علم داروشناسی از واژه ی efficacy یا میزان اثر بخشی استفاده میشود و حتی برای تایید اثرات یک دارو، عدم تاثیر آن بر روی تعدادی از افراد مورد آزمایش ملاک مردود بودن نیست و تاثیر بر روی درصد مشخصی از افراد از نظر علمی کافی است.

بر اساس فرضیه رژولاین تاثیر تمام مواد بر سلولهای زنده به علت امتزاج و یا تضارب امواج آنها است. اگر امواج یا شعور حاکم بر سلول به گونه ای باشند که امتزاج مناسب با امواج مولکولهای دارو ایجاد نگردد دارو تاثیر مورد انتظار را نخواهد داشت. عوارض شدید دارو در برخی افراد نیز ناشی از تضارب امواج دارو با امواج سلول است. همچنین علت متغیر بودن عوارض جانبی یک دارو در بدن افراد مختلف به این علت است که امواج سلولهای هیچ دو فردی در دنیا یکسان نیست لذا کیفیت امتزاج و تضارب امواج آنها با امواج دارو متفاوت خواهد بود.

بیماریهای مزمن و صعب العلاج :


زمانیکه عملکرد سلولهای یک ارگان دچار اختلال شده و تکرار مجاورت مولکولهای دارو با سلولها (چند دوره مصرف دارو) عملکرد ارگان به طور کامل اصلاح نشود، اصطلاحا بیماری را مزمن و یا صعب العلاج می نامند.

  • ناکامی در درمان بیماری های مزمن: یافته های علم پزشکی تاکنون، " بروز مقاومت نسبت به دارو در سلولهای ارگان های بدن" را علت بروز بیماریهای مزمن در آن ارگانها معرفی مینماید ولی برای رفع چنین مقاومتی راه حلی ارائه نشده است که در نتیجه ی آن، بیماریهای مزمن را بتوان درمان نمود و صرفا راه حل "چند دارویی" پیشنهاد شده است (مانند دارو درمانی دیابت و فشار خون)
  • پتانسیل فرضیه رژولاین برای طراحی محصولات برای بیماری های صعب العلاج: همانگونه توسعه ی سیستم های کامپیوتری و نرم افزاری موجب بالا بردن کیفیت انجام بسیاری از امور در جهان شده است بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری های بسیار کلان در بخش های لجستیک، عمرانی و نیروی انسانی گردد، ما بر این باوریم با تحت تاثیر قراردادن شعور سلولی و یا نرم افزارهای سلولی و ملکولی میتوان به درمان بیماری های صعب العلاج نزدیک شد و هزینه های هنگفتی را از دوش بیماران سیستم های بیمه های درمانی و دولت ها برداشت.

 


پروژه ی ذرات هوشمند:


بر اساس فرضیه رژولاین، دارو لزوما" نباید از جنسی خاص باشد تا بتواند شعور سلولی را در راستای بهبودی تحت تاثیر قرار دهد.
از آنجا که شعور سلولی ماهیتی مانند نرم افزار دارد، ارائه اطلاعات مناسب برای شعور سلول به تنهایی برای بهبود عملکرد سلول کافی است. میدانیم که شعور سلولی جنسی از امواج الکترو مغناطیس دارد و در طبیعت موادی موجود است که قابلیت ذخیره امواج الکترو مغناطیس و در نتیجه اطلاعاتی که از آن امواج بوجود آمده است را دارند، درست مثل یک درایو کامپیوتری که توانایی انتقال و جابجایی اطلاعات نرم افزار ها را دارد. ایده ما بر این اساس است که بتوان از این مواد خاص که معمولا هیچ اثر سمی و سوء روی بدن ندارند، استفاده کرده و اطلاعات مورد نیاز جهت بهبود عملکرد شعور سلولی را بر روی آن ها بارگزاری نموده و این ذرات هوشمند شده را با روش های متداول مانند خوردن به مجاورت سلول های بیمار رساند که پس از آن امتزاج شعور باعث انتقال اطلاعات مناسب و بهبودی سلول میگردد.
از نظر مفهومی محققین در دنیا در خصوص شعور سلولی سخن گفته و آزمایشاتی را انجام داده اند. دکتر ماسارو ایموتو متولد 1943 در یوکوهامای ژاپن فرضیه و شواهدی را در خصوص شعور در مولکولهای آب بیان داشته است. تصاویر منتشره از مولکولهای آب توسط وی در دو دهه ی پیش بسیار مورد توجه قرار گرفت. موسسه وی تولید محصولاتی را نیز مبنی بر آبهای معدنی با شعور خاص تولید و تاکنون در حال عرضه آن در ژاپن و آمریکا و سایر کشور ها هستند.
به طور کلی این مفهوم در منطقه آسیای دور از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.