X

نمونه اثرات رژودرم

اسکار هیپرتروفیک ناشی از سوختگی بر روی صورت

 

نمونه اثرات رژودرم

اسکار بالغ نشده ناشی از سوختگی

 

نمونه اثرات رژودرم

اسکار هیپرتروفیک بالغ بر روی ساعد

 

نمونه اثرات رژودرم

اسکار برجسته بالغ شده بر روی بازو

 

نمونه اثرات رژودرم

اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی روی پا

 

نمونه اثرات رژودرم

اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی روی پا۲